гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ 33

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Настоящата политика се отнася до използването и обработката на лични данни в уеб сайта https://www.autorenting.bg/, собственост на дружеството НАКО 22 ЕООД

Политиката за лични данни има за цел да разясни как и защо събираме и обработваме Вашите лични данни. „Лични данни“ е название за всякаква информация, която Ви или може да Ви идентифицира. Такъв тип е информацията, която споделяте с нас, изборът Ви в уеб сайта https://www.autorenting.bg/, изборът относно маркетинговите съобщения, които желаете да бъдат изпращани до Вас. Политиката разяснява и как обработваме личните данни, както и Вашите права и законови защити.

Дата на влизане в сила: 25.05.2018 год.

Последна промяна: 22.06.2018 год.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Дружество, носещо отговорност за събиране и обработка на Вашите лични данни:

Дружество: НАКО 22 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204927964

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, бул. „Освобождение“ 33

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4023, бул. „Освобождение“ 33, секция В, офис 6

Телефон: 089 327 7201

Уеб сайт: https://www.autorenting.bg/

Компетентен контролен орган по защита на личните данни:

Дружество: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Телефон: 02 / 915 3518

Уеб сайт: https:://www.cpdp.bg

Събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни - същност

Ние (Администратор) събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни въз основа на използването на уеб сайта ни, достъпен на адрес https://www.autorenting.bg/ и за да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. НАКО 22 ЕООД (Администратор) събира, обработва, съхранява и защитава Вашите лични данни, съобразено с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администрираме Вашите лични само след Вашето изрично съгласие за:

·      Отговаряне на запитвания, изпратени посредством контактната форма в уеб сайта;

·      Резервация на превозно средство с цел отдаване под-наем за определен времеви период;

·      Генериране на двустранен договор за отдаване под-наем на превозно средство;

·      Изпращане на информационен/маркетингов бюлетин след изрично съгласие;

·      Предоставяне на пълна функционалност при използването на уеб сайта;

·      Счетоводни цели;

·      Статистически цели;

·      Маркетингови цели;

Начини на получаване на лични данни

Ние (Администратор) събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Можем да получим Вашите лични данни след доброволното им предоставяне чрез:

·      Изпращане на писмо чрез контактната форма в уеб сайта;

·      Свързване с нас, посредством телефон или електронна поща;

·      Участие в наши промоции, игри и други маркетингови/рекламни събития;

·      Резервация на автомобил, посредством функционалността на уеб сайта;

·      Сключване на договор за „Отдаване под-наем на превозно средство“;

Тип лични данни, които се събират

Ние (Администратор) събираме, обработваме и съхраняваме следният тип лични данни:

·       Данни за Вас (имена, егн/лнч, постоянен адрес и рождена дата);

·      Данни за контакт (телефон, електронна поща);

·       Данни за лична карта/паспорт (номер, място на издаване и дата на издаване);

·      Данни за шофьорска книжка (номер, място на издаване и дата на валидност);

·      Финансови данни (данни за банкови сметки и данни за издаване на данъчна фактура);

·      Маркетингови данни (вашите предпочитания за получаване на маркетингови съобщения от нас);

·       История за посещенията (проследяваме интересите ви, за да установим типа съдържание, който предпочитате);

·      IP адрес;

Бисквитки

Същност:

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителите с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

Цели:

Бисквитките се използват за адаптиране на съдържанието на уеб сайта към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната информация на потребителя.

Съдържание на лични данни:

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване:

По правило апликациите, използвани за сърфиране в уеб сайтовете, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини на работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията/уеб браузъра. Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някой функционалности на уеб сайта.

Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

·      Проследяване на части от уеб сайта, които посещавате;

·      Колко време отделяте при посещение в уеб сайта;

·      Реклами, които сте видели и/или с които сте взаимодействали;

Споделяне на Вашите лични данни

Част от информацията, която получаваме от и за Вас, понякога се споделя с трети страни. Това е наложително, за да можем да осигурим най-доброто преживяване при използване на нашите услуги. Понякога, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга. НАКО 22 ЕООД като отговорен администратор на Вашите лични данни не разкрива, не продава, не споделя лични данни за Вас (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)) с други лица и/или несвързани компании, освен ако това не е наложително, за да Ви представим заявена от Вас услуга и само след Вашето изрично съгласие, или когато:

·       Информацията се споделя с доверени партньори, с цел предоставянето на адекватна рекламна комуникация към потребителите ни. Компаниите партньори нямат права да споделят въпросната информация самостоятелно. Такива компании са, но не само:

-   Google (Google Analytics, Google Maps, Google Tag Manager и др.);

-   Facebook (Facebook Pixel, Facebook Ads и др.);

·       Информацията се използва за целите на изпълнение на легитимни заявки от правомощни органи по смисъла на българското законодателство;

Начини и срокове за съхранение на лични данни

Вашите лични данни се съхраняват на сървър с ограничен достъп. Сроковете, за които съхраняваме лични данни за Вас са съответно:

·      Докато не заявите изричното си желание Вашите лични данни да бъдат изтрити;

·      В срока на валидност на активните бисквитки;

Права при събиране. обработка и съхранение на лични данни на субект по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Право на достъп до лични данни:

Имате правото да получите потвърждение от наша страна, че обработваме Ваши лични данни. Ако случаят е такъв, имате право на достъп до съответната информация;

Право на корекции на лични данни:

Имате правото да коригирате или заявите попълване на неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до нас.

Право на изритване на лични данни (правото да бъдете „забравен“):

Имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, при определени обстоятелства;

Право на ограничаване:

Имате право да изискате да ограничим обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства и докато не бъде открито легитимно решение;

Право на възражение:

Имате правото да възразите срещу обработване на личните Ви данни в дадена ситуация, като например да имате съмнение в легитимния интерес на обработка от наша страна (Администратор);

Право на преносимост:

Имате правото да изискате от нас (Администратор) да Ви предоставим Вашите лични данни в подходящ вариант с цел прехвърляне към друг администратор, ако личните Ви данни се обработват автоматизирано, след Вашето изрично съгласие и/или за изпълнение на договорни отношения с нас (Администратор);

Право на подаване на оплакване:

Имате правото да подадете оплакване (жалба) по отношение на обработката на Вашите лични данни от наша страна (Администратор) в съответния контролен орган;